1. Toepasselijkheid    1. Dit zijn de algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) van

     Retail Platform Solutions B.V.(‘ISKO VITAL’). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website van ISKO VITAL, die momenteel te vinden zijn op www.iskovital.com (‘Bestelling’ en ‘Website’) met betrekking tot alle gerelateerde producten en diensten van ISKO VITAL (‘Producten’) voor de consument.  

    2. ISKO VITAL behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, hetgeen plaatsvindt door een nieuw exemplaar daarvan op de Website te publiceren. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie. Wij gaan ervan uit, dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij de aankoop van Producten via de Website. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat u ermee akkoord, dat wij deze gegevens of de informatie waarop u wettelijk recht heeft niet op papier verstrekken, maar via e-mail of onze Website. 
    3. Door het plaatsen van een bestelling voor Producten gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle Bestellingen en verklaart u, dat u op de hoogte bent van de inhoud ervan, en dat u een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden heeft gedownload, opgeslagen en waar nodig afgedrukt waar dat van toepassing is tijdens uw aankoop. 

    1. ISKO VITAL    1. Mocht u vragen hebben over de Website, Producten, ISKO VITAL, of een klacht willen indienen, dan kunt u dat doen door contact op te nemen met ISKO VITAL via de volgende gegevens. 
    2. Statutaire naam: Retail Platform Solutions B.V. (besloten vennootschap)

Ingeschreven in: gemeente Eindhoven
Kantooradres: Dr Holtroplaan 38, 5652 XR Eindhoven, Nederland
Leveringsadres voor het retourneren van producten: Zoete Inval 4-8, 4815 HK Breda, the Netherlands
E-maiadres: support@iskovital.com
KvK nummer: 77986377
BTW registratienummer:
 NL861223391B01 

    1. Product     1. De belangrijkste kenmerken van de Producten, zoals de afmetingen, worden op de Website en tijdens het afrekenen getoond.
     2. Prijzen zoals getoond op de Website zijn inclusief belastingen, zoals BTW. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces vermeld. 
     3. In verband met de producten die u bij ISKO VITAL bestelt geldt de wettelijke garantie dat de geleverde goederen in overeenstemming dienen te zijn met de overeenkomst die u met ons sluit.

     1. Overeenkomst    1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een Bestelling plaatst voor de aankoop van Producten via de Website door op Nu betalen te klikken en wanneer ISKO VITAL u een bevestiging van uw Bestelling per e-mail heeft gestuurd.  
    2. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de overeenkomst opgeslagen. U kunt deze bekijken via de link 'Bekijk uw bestelling' in de bevestigingsmail die u na het plaatsen van de bestelling heeft ontvangen.
    3. Indien u een fout maakt bij het verstrekken van informatie aan ons, bijvoorbeeld tijdens het afrekenen, kunt u altijd op Terug klikken om de fout te corrigeren. Zodra u op Nu betalen klikt, is de verstrekte informatie definitief, wordt de overeenkomst gesloten en heeft u de verplichting om te betalen. Tijdens het afrekenen wordt de door u verstrekte informatie samengevat voordat u op Nu betalen klikt, en krijgt u in elk geval de volgende aspecten te zien:
 • De belangrijkste kenmerken van de producten, voor zover van toepassing;
 • De totale prijs van de Producten, inclusief BTW, belastingen en verdere kosten;  
 • De duur van de overeenkomst;  
 • De minimale duur van uw eisen.  
 1. ISKO VITAL biedt u de mogelijkheid een overeenkomst met ISKO VITAL aan te gaan in de Nederlandse taal.   
 2. ISKO VITAL behoudt zich het recht voor uw bestelling niet te accepteren indien:
 • De door u verstrekte informatie niet correct of volledig is en/of indien ISKO VITAL twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
 • U niet heeft voldaan aan een eerdere betalingsverplichting;
 • U de levering van een eerdere Bestelling van Producten niet heeft aanvaard en/of u hebt een eerdere Bestelling van Producten niet afgehaald; en/of
 • Het door u opgegeven leveringsadres zich in een land bevindt waar ISKO VITAL niet levert;
 • De hoeveelheid van de Bestelling aangeeft dat de Producten duidelijk worden gebruikt voor wederverkoop of ongepaste winstbejag.
  1. ISKO VITAL zal u zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien zij uw bestelling niet accepteert.
  2. Wanneer u Producten van ISKO VITAL koopt, is de overeenkomst die u met ISKO VITAL aangaat een koopovereenkomst, die eindigt wanneer deze is uitgevoerd. 

   1. Prijzen & Betaling    1. De op de Website aangegeven prijs op het moment van betaling is de totale prijs, inclusief BTW, verzendkosten, belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie en alle andere kosten en heffingen.
    2. Voor de betaling van uw bestelling kunt u kiezen voor één van de betalingsopties zoals aangeboden door ISKO VITAL: Creditcard (VISA, MasterCard, Maestro, American Express), PayPal, Apple Pay, iDEAL en SOFORT Banking.
    1. Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen onderworpen zijn aan bijkomende toeslagen en/of belastingen. Deze toeslagen en/of belastingen worden uitdrukkelijk niet verrekend in de vermelde totale prijs. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
    2. ISKO VITAL kan niet worden gehouden aan een aanbod op haar Website wanneer u redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met ISKO VITAL als u twijfelt aan de juistheid van een aanbod.   1. Levering    1. ISKO VITAL doet zijn uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. Zodra uw pakket is afgehandeld aan de koerier ontvangt u een e-mail met een tracking link om uw bestelling op te volgen. Wij maken gebruik van PostNL en Deutsche Post om onze producten te bezorgen.
    2. De producten aangeboden op de Isko Vital website worden alleen geleverd in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.  
    3. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om ISKO VITAL in staat te stellen uw Producten op tijd te leveren. Indien u geen medewerking verleent, behoudt ISKO VITAL zich het recht voor de Producten niet te leveren.
    4. Uw Producten worden afgeleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u tijdens het afrekenen op de Website van ISKO VITAL heeft aangegeven.
    5. In het geval dat de geleverde Producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.  1. Getrouwe weergave & levensduur    1. ISKO VITAL zal haar uiterste best doen om de Producten getrouw aan de werkelijkheid via de op de Website getoonde afbeeldingen weer te geven. Indien u van mening bent, dat het door u ontvangen Product niet overeenkomt met de afbeeldingen op de Website - op het moment dat het Product wordt besteld - kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
    2. De levensduur van de Producten die ISKO VITAL op haar Website aanbiedt, is afhankelijk van het materiaal van het Product en de manier waarop en de intensiteit waarmee u het Product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de Producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het van belang om de instructies en wasvoorschriften zoals gepubliceerd door ISKO VITAL in acht te nemen.

    1. Herroepingsrecht    1. U heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na de dag dat u of de door u aangewezen persoon alle Product(en) van uw Bestelling heeft ontvangen te herroepen. Zie ons Retourbeleid voor meer informatie.    1. Privacy      1. ISKO VITAL neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de omgang met uw (persoons)gegevens en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot, het Algemene Verordening Gegevensbescherming. Raadpleeg onze Privacyverklaring on the Website www.iskovital.com/pages/privacy-statement and our Cookiebeleid op de Website www.iskovital.com/pages/cookie-policy.

      1. Klachtenprocedure      1. Wij zullen ons uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Indien u een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
      2. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op eventuele klachten en zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om een passende oplossing te vinden.

      1. Intellectuele eigendomsrechten      1. Alle intellectuele eigendommen van ISKO VITAL of haar licentiegevers zoals handelsmerken, handelsnamen, octrooien, geregistreerde ontwerpen en alle overige intellectuele eigendomsrechten van de Website of Producten of een deel daarvan blijven het eigendom of ISKO VITAL of haar licentiegevers. Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met naleving van deze intellectuele eigendomsrechten en onthoudt u zich van het kopiëren, downloaden, verzenden, reproduceren, afdrukken of exploiteren voor commerciële doeleinden van materiaal dat zich op de Website of de Producten bevindt.

      1. Beperking van de aansprakelijkheid      1. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van verlies van zaken, inkomsten, winst of gegevens in verband met uw gebruik van onze Website. Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van ISKO VITAL, haar werknemers of vertegenwoordigers.

      1. Derden      1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en zullen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot, de inhoud ervan. Het opnemen door ons van hyperlinks naar dergelijke websites op onze Website houdt geen goedkeuring in door ons van standpunten, verklaringen of informatie op dergelijke websites.

      1. Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank      1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst(en) tussen ISKO VITAL en u, inclusief Bestellingen van Producten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
      2. De Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam is exclusief bevoegd in het geval dat een geschil voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst met betrekking tot een Bestelling of Product, niet minnelijk kan worden beslecht.

      1. ODR-platform     1. Het platform European Online Dispute Resolution [Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting] (‘ODR’) wordt door de Europese Commissie ter beschikking gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken door middel van toegang tot hoogwaardige instrumenten voor geschillenbeslechting.
     2. Ingeval u zich in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein bevindt, kunt u ervan gebruik maken teneinde de beste oplossing voor uw consumentenprobleem te vinden, om rechtstreeks met een handelaar een oplossing voor uw probleem te bespreken of om overeenstemming te bereiken over een instantie voor geschillenbeslechting om uw zaak te behandelen.
     3. Het ODR-platform is niet verbonden met een handelaar. U kunt het ODR-platform gebruiken in alle EU-talen, IJslands en Noors.
     4. Het ODR-platform is toegankelijk via deze hyperlink: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. 


   ANNEX

   Standaardformulier voor annulering / herroeping

   Vul dit formulier in en stuur het alleen terug indien u het contract wilt annuleren / herroepen.

   Aan ISKO VITAL B.V. 

   Dr Holtroplaan 38, 5652 XR Eindhoven, the Netherlands

   E-mail: support@iskovital.com

   Ik/Wij (*) meld(en) hierbij dat ik/wij (*) onze overeenkomst voor de verkoop van  

   de volgende producten/levering van de volgende diensten (*) herroep(en).

    

    

   Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

   Naam/Namen klant(en)

    

    

   Adres klant(en)

    

    

   Handtekening klant(en)

   [alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend]

    

    

   Datum

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

    

   Pre-loader
   Nederlands